Jobs

Working with us!
ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง

พนักงานต้อนรับ

จำนวนอัตรา

2

คุณสมบัติ

ป.ว.ส. – ปริญญาตรี
มีใจรักด้านงานบริการ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
สามารถทำงานเป็นกะได้
รายได้ 9,000+ (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)

ตำแหน่ง

แม่บ้าน

จำนวนอัตรา

2

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดระดับการศึกษา
อายุ 25 – 45 ปี
ไม่จำกัดระดับการศึกษา
รักความสะอาด ขยันและอดทน
หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายได้ 9,000+ (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)

ตำแหน่ง

ช่างทั่วไป

จำนวนอัตรา

1

คุณสมบัติ

ป.ว.ช. – มัธยมศึกษาตอนปลาย
หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรอบคอบ และรับผิดชอบในการทำงาน

ติดต่อ : คุณ ภราดร  อายุยง โทร. (084)-244-4004 หรือที่ Naka Residence ได้ในเวลาทำการ

:P